Domů

» Směrnice 2022

Směrnice 2022

Směrnice k vyúčtování a odvodu tržeb – pracoviště bufet

Vnitřní platový předpis 1. 9. 2022

Směrnice k vyúčtování a odvodu tržeb – kadeřnictví, kosmetika

Směrnice – Cukrář

Směrnice – Kuchař

Směrnice – Pekař

Směrnice k vedení pokladny

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice upravující poskytování cestovních náhrad

Směrnice k stravování zaměstnanců a školnímu stravování

Směrnice upravující svobodný přístup k informacím

Směrnice aktualizovaný účetní rozvrh

Směrnice pro evidenci účtování a odepisování majetku operativní evidence

Směrnice pro evidenci účtování a oceňování zásob

Směrnice inventarizace

Harmonogram účetních závěrek

Směrnice časové rozlišení

Směrnice kurzové rozdíly

Směrnice k poskytování cestovních náhrad

Směrnice pro poskytování OOPP a mycích prostředků

Směrnice pro poskytování OOPP pro žáky

Oběh účetních dokladů 2020 1 + Oběh účetních dokladů 2020 1a

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice doplňková činnost

Směrnice k závodnímu a školnímu stravování

Směrnice veřejné zakázky

Směrnice k vedení pokladny

Směrnice CSÚIS

Směrnice upravující rozsah PP

Směrnice – kuchař

Směrnice bufet

Směrnice CU, P

Směrnice k vyúčtování a odvodu tržeb – kadeřnictví, kosmetika

Směrnice ke stanovení cen zboží

Směrnice k používání kamerového systému

Směrnice o poskytování home office

Směrnice o postupu při porušení prac. povinností zaměstnancem + příloha ke směrnici

Směrnice upravující pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluv

Vnitřní platový předpis 2022

Autor: Zbranek
Zveřejněno: 2. 3. 2022