Domů

» Úřední deska

Úřední deska

Rozhodování ředitele školy o právech a povinnostech v oblasti statní správy

Ředitel Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zejména: vice zde >>.

Ředitel se při výkonu své funkce řídí těmito důležitými předpisy, zákony a vyhláškami:

Základní informace o škole

Autor: Zbranek
Zveřejněno: 28. 2. 2022