Domů

» Kolegium ředitele

Kolegium ředitele

Zásady činnosti kolegia ředitele

(žákovského parlamentu školy)

I.

Úvodní ustanovení

Podle S 21 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon) mají žáci právo:

 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich Voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat;
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

II.

Předmět činnosti kolegia ředitele

Předmětem činnosti kolegia ředitele je:

 • shromažďovat a projednávat s ředitelem školy podněty žáků, které se týkají záležitostí jejich vzdělávání;
 • projednávat s ředitelem školy návrhy na akce školy a podílet se na jejich realizaci;
 • podílet se na zajišťování kultivovaného prostředí ve škole atd.

III.

Vztah ředitele školy ke kolegiu ředitele

 • ředitel školy bude kolegium informovat o všech rozhodnutích a opatřeních, které se týkají vzdělávání žáků;
 • ředitel školy se bude zabývat podněty kolegia a svá stanoviska a rozhodnuti k nim zdůvodní;
 • ředitel se účastní zasedání kolegia na základě pozvání nebo V případě, že zasedání svolává sám. Zasedání kolegia s účastí ředitele je stanoveno po vzájemné dohodě nejpozději 3 dny před termínem zasedání,
 • témata pro společná zasedání si kolegium a ředitel předají nejpozději 3 dny před termínem zasedání.

IV.

Orgány kolegia ředitele

 • kolegium ředitele tvoří zástupci jednotlivých tříd, kteří si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu. Za každou třídu může být do kolegia zvolen jeden zástupce třídy;
 • seznam zvolených členů kolegia pro daný školní rok předá řediteli školy předseda kolegia;
 • členové kolegia ředitele mají právo zasedat o přestávkách v budově školy ve volné učebně. Koná-li se zasedání před nebo po vyučování, projednají tuto skutečnost nejpozději 3 dny předem s ředitelem školy z důvodu zajištění zodpovědnosti školy za bezpečnost a pohyb žáků v budově školy.

V.

Závěrečné ustanovení

Zásady činnosti kolegia ředitele nabývají účinnosti dne 1. 2. 2017.

Frýdek-Místek, 1. 2. 2017

Mgr. et Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

ředitel školy

Členové kolegia ředitele školy

JMÉNO A PŘÍJMENÍTŘÍDA
Daniel PohlCRO1
Bauer Kateřina NoemiCRO2
Nikol SzkanderováCRO3
Simona WolfováCRO4
Andrea SakalováKSG1
Sára NovákováKSG2
Michal NovákKSG3
Filip KovalovskýKSG4
Hana PolochováH1
Sabina SmichovičováH2
Žaneta ČajánkováH3
Simona FajkováKČ1
Ondřej KačmaříkKČ2
Nela NitkováKAP3
Vaňková AnetaOPK1
Linda ŠediváOPK2
Eliška PinkavováCOP3
Petr HudziecCU1
Patricie RoháčkováCU2
Žvaková KristýnaAR1
Turoňová DianaAR2
Autor: EWP.
Zveřejněno: 17. 8. 2021