Domů

» Kolegium ředitele

Kolegium ředitele

Zásady činnosti kolegia ředitele

(žákovského parlamentu školy)

I.

Úvodní ustanovení

Podle S 21 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon) mají žáci právo:

 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich Voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat;
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

II.

Předmět činnosti kolegia ředitele

Předmětem činnosti kolegia ředitele je:

 • shromažďovat a projednávat s ředitelem školy podněty žáků, které se týkají záležitostí jejich vzdělávání;
 • projednávat s ředitelem školy návrhy na akce školy a podílet se na jejich realizaci;
 • podílet se na zajišťování kultivovaného prostředí ve škole atd.

III.

Vztah ředitele školy ke kolegiu ředitele

 • ředitel školy bude kolegium informovat o všech rozhodnutích a opatřeních, které se týkají vzdělávání žáků;
 • ředitel školy se bude zabývat podněty kolegia a svá stanoviska a rozhodnuti k nim zdůvodní;
 • ředitel se účastní zasedání kolegia na základě pozvání nebo V případě, že zasedání svolává sám. Zasedání kolegia s účastí ředitele je stanoveno po vzájemné dohodě nejpozději 3 dny před termínem zasedání,
 • témata pro společná zasedání si kolegium a ředitel předají nejpozději 3 dny před termínem zasedání.

IV.

Orgány kolegia ředitele

 • kolegium ředitele tvoří zástupci jednotlivých tříd, kteří si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu. Za každou třídu může být do kolegia zvolen jeden zástupce třídy;
 • seznam zvolených členů kolegia pro daný školní rok předá řediteli školy předseda kolegia;
 • členové kolegia ředitele mají právo zasedat o přestávkách v budově školy ve volné učebně. Koná-li se zasedání před nebo po vyučování, projednají tuto skutečnost nejpozději 3 dny předem s ředitelem školy z důvodu zajištění zodpovědnosti školy za bezpečnost a pohyb žáků v budově školy.

V.

Závěrečné ustanovení

Zásady činnosti kolegia ředitele nabývají účinnosti dne 1. 2. 2017.

Frýdek-Místek, 1. 2. 2017

Mgr. et Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

ředitel školy

Členové kolegia ředitele školy školní rok 2016/2017

JménoPříjmeníTřída
DanielRandaKČ1
RadkaDi-GiustováARU1
KláraByrtusováCU1
SandraKonarskáH1
NinaHlisnikovskáCRO1
KristýnaKretkováAR2
EliškaKiszkováCOS2
DanielaKrálováCR2
KarinMrózkováH2
LukášFriedlKČ2
JiříKiszaKSG2
MarkétaDobošováARU3
JulieKasanováCPS3
KamilaŽvakováCRO3
ZuzanaŠarišskáH3
MichaelaNovákováKČ3
KláraMarkováKSG3
MichalJuroškaCRO4
ViktorieMüllerováKSG4
Autor: EWP.
Zveřejněno: 17. 8. 2021