Domů

» Nezařazené » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

17. 12. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1 Název

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

2 Důvod a způsob založení

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1. 1. 1991 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v té době jako Střední odborné učiliště Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451.

Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného středního odborného vzdělání nebo středního odborného vzdělání. Vzdělání je zakončené úspěšným vykonáním maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky. Organizace také zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy ve školní jídelně a ubytování žáků v domově mládeže.

více >>

3 Organizační struktura

klikni zde >>

4 Kontaktní spojení

Sekretariát školy: tel. 558630041, e-mail: sekretariat@ssgos.cz

ID datové schránky: avsnuez

4.1 Kontaktní poštovní adresa

tř. T. G. Masaryka 451, 738 01  Frýdek-Místek

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

tř. T. G. Masaryka 451, 738 01  Frýdek-Místek

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – Pátek 800 – 1400

4.4 Telefonní čísla

558 630 041

4.5 Adresa internetových stránek

www.ssgos.cz

4.6 Adresa podatelny

sekretariat@ssgos.cz

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

avsnuez

5 Případné platby lze poukázat

číslo účtu 27936781/0100, Komerční banka a. s.

6 IČO

00577243

7 Plátce daně z přidané hodnoty

nejsme plátci DPH

8 Dokumenty

klikni zde >>

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina organizace

Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení (viz. rejstřík škol MŠMT)  

Školní řád

Pravidla pro hodnocení žáků

8.2 Rozpočet

klikni zde >>

Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

9 Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

ústní podání:

  • telefonicky
  • osobně v kanceláři školy

písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

  • u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
  • datum a podpis

více >>

10 Příjem podání a podnětů

Pověření pracovníci:

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP, dr. h. c. – ředitel

Mgr. Jiří Pitucha – zástupce ředitele

více >>

Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2022

11 Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

více >>

11.2 Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány.

12 Úhrady za poskytování informací

klikni zde >>

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

klikni zde >>

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.

13 Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Škola neuzavírá licenční smlouvy

13.2 Výhradní licence

Škola neposkytuje žádné výhradní licence

14 Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Je součástí zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 106/1999 Sb.: organizace

vice >>

Systém managementu hospodaření s energií

Školení zaměstnanců, Energetické desatero, Politika energetického managementu, Provozní řád školy, Certifikace ISO 50001:2019

Podobné články

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

Informace pro přijaté žáky a jejich zákonné zástupce - o přijetí jste byli informování na webu naší školy, dále prostřednictvím informační tabule na dveřích školy a v neposlední řádě prostřednictvím systému DIPSy. Podrobné informace obdržíte v dopise, který Vám bude...

číst více
INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

Informace pro přijaté žáky a jejich zákonné zástupce - o přijetí jste byli informování na webu naší školy, dále prostřednictvím informační tabule na dveřích školy a v neposlední řádě prostřednictvím systému DIPSy. Podrobné informace obdržíte v dopise, který Vám bude...

číst více