Domů

» Doporučená literatura a pomůcky

Doporučená literatura a pomůcky

Níže popsané platí pro 1. ročníky

Doporučená literatura

Tříleté učební obory:

Propagace a reklama – Aranžér
Cukrář
Kadeřník
Kuchař-číšník
Pekař
Operátor skladování
Řezník-uzenář

Čtyřleté maturitní obory:

Kosmetické služby
Cestovní ruch
Gastronomie
Oděvnictví

Pracovní oblečení a pomůcky

Tříleté učební obory:

Propagace a reklama – Aranžér
Cukrář
Kadeřník
Kuchař-číšník
Pekař
Řezník – uzenář
Operátor skladování

Čtyřleté maturitní obory:

Gastronomie
Kosmetické služby
Oděvnictví – seznam pomůcek bude sdělen během první vyučovací hodiny
Autor: EWP.
Zveřejněno: 17. 8. 2021