Domů

» Knihovna

Knihovna

Vítejte ve školní knihovně

V budově Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb se nachází školní knihovna, která nabízí studentům a všem zaměstnancům školy příjemné prostředí, a nejen to. Knihovna je čtenářským a informačním centrem školy a zajišťuje především informační podporu výchovy a vzdělávání ve škole.

Knihovnický fond tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika), zvukové a zvukově obrazové dokumenty, elektronické dokumenty (CD, DVD), práce žáků školy.

Věříme, že do naší knihovny zavítáte a využijete jejích služeb.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Školní čtenářská výzva: odložte mobily, vezměte si knihuzde

Aktuálnězde

Výpůjční řádzde

Poskytované službyzde

Provozní doba:

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Žabenská

Tel: 558 630 041 (klapka 142)

email: zabenska@ssgos.cz

Autor: EWP.
Zveřejněno: 17. 8. 2021