Domů

» Závěrečná práce

Závěrečná práce

Závěrečná práce SOP (Samostatná odborná práce)

Závěrečnou práci vypracovávají v závěru svého studia některé z našich vyučovaných oborů viz níže. Práce je součástí praktické zkoušky a musí mít požadovaný rozsah stran, danou normostranu a být napsána v zadaném tématu. Podrobnější informace o zadání najdete pod jednotlivými obory vždy pod odkazem „Zadání práce“. Témata pro daný školní rok navrhuje MŠMT.

Zadání prací je aktualizováno pro školní rok 2023/2024

Cukrář

Kadeřník

Kuchař-číšník

Operátor skladování

Autor: EWP.
Zveřejněno: 17. 1. 2024