Domů

» Organizační struktura

Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel školy.

Organizační uspořádání školy:

 • úsek ředitele
 • úsek teoretického vyučování
 • úsek praktického vyučování
 • úsek projektový a personální
 • úsek ekonomický a provozní

Střední škola sdružuje:

 1. střední škola – IZO 110 022 289
 2. školní jídelna – IZO 110 022 301

Místa poskytování vzdělávání a školských služeb (odloučené pracoviště)

Školní jídelna na ul. Cihelní 410, 738 01  Frýdek-Místek

Okruhy doplňkové činnosti organizace:

 1. Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování.
 2. Hostinská činnost.
 3. Pronájem majetku.
 4. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí.
 5. Obchodní činnost včetně zprostředkování.
 6. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků a jejich prodej.
 7. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

zpět >>

Autor: Zbranek
Zveřejněno: 1. 3. 2022