Domů

» Výsledky jednotné přijímací zkoušky – studijní obory

Výsledky jednotné přijímací zkoušky – studijní obory

Informace pro uchazeče s rozhodnutím: PŘIJAT

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (28. dubna 2022), tj. do 2. května 2022 a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy pod registračním číslem – PROTO NEOBDRŽÍTE PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ

Informace pro uchazeče  s rozhodnutím: NEPŘIJAT

Ředitel zveřejní seznam s výsledky přijímacího řízení – toto je pouze informativní zpráva pro uchazeče, kteří nesplnili kritéria pro přijetí. Proto musí uchazeč počkat, až mu bude doručeno PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE.

Odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek je přijatý uchazeč povinen odevzdat na danou školu nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledku – tj. do 16. května 2022.

VZOR ODVOLÁNÍ ke stažení zde.

Autor: Zbranek
Zveřejněno: 29. 4. 2022