Domů

» Výsledky přijímacího řízení – učňovské obory

Výsledky přijímacího řízení – učňovské obory

Informace pro uchazeče s rozhodnutím: PŘIJAT

Ředitel školy zveřejní seznam s výsledky (na webu školy a při vstupu do školy) a tím vyhovuje   žádosti o přijetí uchazečům, kteří splnili stanovené podmínky – PROTO NEOBDRŽÍTE PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ

Informace pro uchazeče  s rozhodnutím: NEPŘIJAT

Ředitel zveřejní seznam s výsledky přijímacího řízení – toto je pouze informativní zpráva pro uchazeče, kteří nesplnili kritéria pro přijetí. Proto musí uchazeč počkat, až mu bude doručeno PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE.

Odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek je přijatý uchazeč povinen odevzdat na danou školu nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledku.

VZOR ODVOLÁNÍ ke stažení zde.

Autor: Zbranek
Zveřejněno: 22. 4. 2023