Domů

» Obory - učební » Řezník-uzenář

Řezník-uzenář

Obsah oboru

Máme pro tebe jednoduchou hádanku: Jaký obor bude pro tebe nejlepší?

V Česku žije ohromná spousta lidí, kteří si rádi a často dopřávají maso. Zároveň je v naší zemi čím dál tím méně kvalitních řezníků a ty si život bez masa si nedokážeš představit. Baví tě taky ochutnávat nové druhy uzenin a nejlepší oběd je pro tebe pořádný hovězí steak? Jen tak něčeho se nezalekneš a máš sílu?

Pak jaký obor bude pak pro tebe ten nejlepší?

Staň se řezníkem! Je to jednoduché – až vyjdeš ze školy, tak ti zaměstnavatelé utrhnou ruce!

A pokud tě zajímá, jak se takový krásný kus masa dostane až na stůl, nemůžeš si vybrat lepší obor. Kromě zpracování syrového masa tě naučíme, jak se vyrábí klobásky z kvalitních surovin nebo jak vytvořit tu nejlepší vůni právě otevřené udírny, nebo všechna kouzla a tajemství dobrého koření. Sám víš, že je to přesně to, co hledáš.

 Ještě váháš? Řezníky budou prostě lidé potřebovat pořád. A to nejen u nás, ale i po celém světě….

Dovednosti

Absolvent vykonává odbornou činnost v oblasti výkonu profese:

 • hodnotí vstupní suroviny, meziprodukty a hotové výrobky a provádí běžnou výrobní kontrolu;
 • dodržuje technologické postupy při úpravě masa a výrobě masných výrobků;
 • zpracovává jatečná zvířata, drůbež, zvěřinu, ryby a kontroluje kritické body během jatečného opracování;
 • bourá, upravuje a třídí maso pro výsekové a výrobní účely;
 • uplatňuje zásady správné hygienické praxe při skladování a prodeji masa a masných výrobků;
 • chápe bezpečnost jako součást péče o zdraví své i dalších osob vyskytujících se na pracovišti;
 • dbá na pohodu zvířat během ustájení a omračování;
 • provádí sanitaci provozu a uplatňuje správné hygienické zásady praxe;
 • ovládá stroje a zařízení potřebné pro výkon praxe;
 • rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví

Absolvent vykonává podnikatelské aktivity:

 • nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky s ohledem na životní prostředí;
 • zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce;
 • chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
 • dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy zavedené na pracovišti;
 • orientuje se na trhu práce, rozhoduje o svém uplatnění, uvědomuje si význam a účel vykonávané práce a její ohodnocení;
 • pracuje samostatně i v týmu

Uplatnění

 • Absolvent učebního oboru Řezník-uzenář se uplatní v oblastech nákupu a porážení jatečních zvířat, je připraven pro práci na bourárnách, uplatní se při výrobě masných výrobků a konzerv v masné výrobě.
 • Absolvent je schopen pracovat v obchodní činnosti jako prodavač i jako vedoucí úseku maso uzeniny. Po získání nezbytné praxe v oboru je také připraven na soukromé podnikání v oboru.
 • Po vykonání závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí na nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.

Studijní plány

Informace o oboru

Název oboru RVP: Řezník-uzenář
Kód oboru: 29-56-H/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Určeno pro: absolventy ZŠ
Vstupní předpoklady: úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče, splnění podmínek přijímacího řízení
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Elektronická přihláška