Domů » Přijímací zkoušky pro učební obory

Přijímací zkoušky pro učební obory

2. kolo přijímacího řízení

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Řádně vyplněné přihlášky ke studiu na výše uvedené obory musí být zájemci doručeny osobně na sekretariát školy nebo poštou na adresu školy – a to nejpozději do 10. 6. 2022. Více informací zde.

Více informací o počtech přijímaných žáků naleznete zde.

Kritéria PZ pro obor Aranžér

Kritéria PZ pro obor Cukrář

Kritéria PZ pro obor Kuchař-číšník

Kritéria PZ pro obor Operátor skladování

Kritéria PZ pro obor Pekař

Kritéria PZ pro obor Řezník-uzenář

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Plánovaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro tříleté učební obory:

66-52-H/01   Aranžér

69-51-H/01   Kadeřník

65-51-H/01   Kuchař-číšník

29-56-H/01   Řezník-uzenář

29-54-H/01   Cukrář

29-53-H/01   Pekař

66-53-H/01   Operátor skladování

————————————————————————————————————————————–

Tabulka pro přepočet bodů

Obory – zdravotní požadavky

————————————————————————————————————————————–

Termín odevzdání přihlášek:   do 1. března 2022

Informace pro uchazeče o studium – obory ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělávání ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem budou zveřejněny na webových stránkách školy od 22. dubna do 30. dubna 2022.

Dle ustanovení §38 odst. 1 správního řádu o právu účastníků správního řízení nahlížet do spisu pro obory vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem se stanoví termín 21. dubna 2022.

Informace pro uchazeče s rozhodnutím:    PŘIJAT

Ředitel školy zveřejní seznam s výsledky (na webu školy a při vstupu do školy) a tím vyhovuje   žádosti o přijetí uchazečům, kteří splnili stanovené podmínky – PROTO NEOBDRŽÍTE PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ

Informace pro uchazeče  s rozhodnutím:   NEPŘIJAT

Ředitel zveřejní seznam s výsledky přijímacího řízení – toto je pouze informativní zpráva pro uchazeče, kteří nesplnili kritéria pro přijetí. Proto musí uchazeč počkat, až mu bude doručeno PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE.

Odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek je přijatý uchazeč povinen odevzdat na danou školu nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledku.

                                                    PhDr. Mgr. Ing. Lukáš SMUTNÝ, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP, dr. h. c.

                                                                                                ředitel

Autor: Zbranek
Zveřejněno: 17. 9. 2021