Domů

» Přihlašování k maturitní zkoušce

Přihlašování k maturitní zkoušce

Podle § 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 uvedené vyhlášky, řediteli školy, a to nejpozději:

a) 1. prosince pro jarní zkušební období,

b) 25. června pro podzimní zkušební období.

Přihláška k maturitní zkoušce ke stažení zde

Autor: Zbranek
Zveřejněno: 4. 11. 2022