Domů » Obory - učební » Cukrář

Cukrář

Obsah oboru

Mlsáš rád?

Láká tě tvořit z těst, čokolády a karamelu? 

Baví tě vymýšlet nové chuťové variace?

Obor cukrář je pak pro tebe to pravé ořechové.

Tady, tady je svět ještě o něco sladší a kouzelnější a
z maličké cukrárny zavoní cukr, mák, jablíčka se skořicí a vanilka…

 Zúčastníš se odborného výcviku, stejně jako odborných předmětů, můžeš absolvovat kurzy nových technologií. Odborní učitelé nejen připraví nejlepší žáky na významné soutěže, ale nové poznatky ihned zařazují do výuky. 

…Vejce, droždí, cukr, mouka, z toho skvělé těsto kouká

Dovednosti

Absolvent vykonává odbornou činnost v oblasti profese:

  • vyrábí cukrářské výrobky dle technologických postupů a v souladu s hygienickými požadavky;
  • provádí kontrolu a hodnotí kvalitu vstupních surovin;
  • dbá na bezpečnost práce, dodržuje předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a požární  prevence;
  • jedná ekonomicky a efektivně hospodaří se surovinami a finančními prostředky;
  • zařazuje do výroby nové poznatky z oboru v rámci zásad racionální výživy.

Absolvent vykonává podnikatelské aktivity:

  • je schopen rozumět podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a estetických aspektech soukromého podnikání, dokáže vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí;
  • chápe kvalitu své práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
  • pracuje samostatně i v týmu.

Uplatnění

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách
a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků.

Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

Po absolvování závěrečné zkoušky se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

Studijní plány

Informace o oboru

Název oboru RVP: Cukrář
Kód oboru: 29-54-H/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Určeno pro: absolventy ZŠ
Vstupní předpoklady: úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče, splnění podmínek přijímacího řízení
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Elektronická přihláška