Domů » Obory - učební » Aranžér

Aranžér

Obsah oboru

Že je dobrá investice do reklamy, to už věděl Henry Ford, když prohlásil: „Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu.“

Jestli chceš kreativní obor, kde se během studia zapojíš do praxe a při hledání práce si budeš moct vybírat, máš před sebou ideální volbu a pak je tento studijní program pro Tebe ten pravý! Během studia získáš náhled na design z pohledu umělců i techniků…

Osvojíš si zajímavé techniky a získáš potřebné znalosti z technických předmětů i dovednosti ze základních designérských disciplín (design, kresba, modelování, ateliérová tvorba, atd.) a taky ovládneš hravě počítačovou grafiku.
Po absolvování studia se můžeš v praxi uplatnit jako skvělý designér!

 

Dovednosti

Absolvent  vytváří propagační prostředky, aranžuje výkladní skříně i prostory expozic a výstav:

 • vytváří propagační prostředky různého charakteru, a to různými aranžérskými technikami;
 • zpracuje propagační úkol na dané téma, včetně libreta, scénáře, návrhu, makety
  i realizace;
 • upravuje a aranžuje výkladní skříně i prodejní prostory s ohledem na sortiment, sezónu či společenskou příležitost;
 • vytváří propagační prostředky s využitím textu psaného, jako jsou cenovky, popisky
  a další informace k vystavovaným exponátům;
 • ovládá základy počítačové grafiky a v grafických programech navrhuje různé

propagační prostředky na zadané téma.

Absolvent vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v oblasti propagace a aranžování:

 • dodržuje a uplatňuje zásady obchodního jednání a zásady podnikatelské etiky při jednání s obchodními partnery a spolupracovníky;
 • spolupracuje s organizacemi poskytujícími služby firmě (s peněžními ústavy, pojišťovnami, dopravci, poštami, atd.) a vyhotovuje písemnosti s tímto související;
 • sestavuje kalkulaci aranžérského materiálu a odvedené práce;
 • orientuje se v sortimentu zboží na současném trhu, dodržuje zásady hygieny a ochrany zboží před vnějšími vlivy.

Uplatnění

Absolvent učebního oboru Aranžér se uplatní v profesích, které souvisí s reklamou
a propagací zboží a služeb nabízených na trhu. Může zastávat následující pozice: designér, návrhář, grafik či aranžér ve firmách a společnostech, které se zabývají tvorbou propagačních prostředků, aranžováním výkladních skříní, výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen atd. Absolvent má možnost najít uplatnění ve firmách zabývajících se tvorbou tištěných a tiskových propagačních prostředků a propagačních materiálů v datových pracovištích, studiích a reklamních firmách.

Po úspěšném složení závěrečných zkoušek se absolvent může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

Studijní plány

Informace o oboru

Název oboru RVP: Aranžér
Kód oboru: 66-52-H/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Určeno pro: absolventy ZŠ
Vstupní předpoklady: úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče, splnění podmínek přijímacího řízení
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední

Elektronická přihláška