0 0 0 0 0

Ředitel školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing. Paed. IGIP, dr. h. c., byl jmenován Radou Moravskoslezského kraje ředitelem Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, s účinností od 1. června 2015. Jmenovací dekret převzal z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka dne 7. května 2015.

Lukáš Smutný vystudoval obor Automatizace a počítačová technika na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Dále pak vystudoval obor Školský management v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Tamtéž pokračoval ve studiu navazujícího magisterského programu v oboru Management vzdělávání. Rovněž ukončil studium mezinárodního vzdělávacího programu MBA Řízení lidských zdrojů a personální management obhajobou disertační práce. Během své profesní kariéry mimo jiné působil jako pedagog a vedoucí pracovník ve školství a jako lektor a garant kvalifikačních studií především v oblasti školského práva v různých vzdělávacích institucích po celé České republice.

Pravomoci ředitele střední školy a oblast jeho působnosti jsou dány §§ 164, 165, 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3