Domů » Organizace » Sdružení rodičů při SŠGOS, zapsaný spolek

Sdružení rodičů při SŠGOS, zapsaný spolek

8. 9. 2021

Cílem činnosti sdružení rodičů – je materiálně a morálně podporovat rozvoj kvality výuky a výchovy na SŠGOS – pomáhat profilovat působnost školy a spolupracovat při její realizaci –  vyjadřovat se ke koncepci školy, výchovně vzdělávacím cílům školy, k provozu školy a školnímu stravování – předkládat návrhy a připomínky k otázkám každodenního života školy.

Orgány spolku:

Předseda:

Mgr. Pesničáková Lenka – tel.: 605 266 825

Valná hromada:

Pověřený člen VH pro ekonomické záležitosti: Ing. Dagmar Cibulková – tel.: 558 630 041

Dokumenty:

Oznámení termínu konání valné hromady

Stanovy

Rozpočty za roky: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Zprávy o hospodaření za roky: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Usnesení soudu o změně zápisu ve spolkovém rejstříku

Podobné články

Teoretická výuka v distanční formě

Teoretická výuka v distanční formě

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, zvyšujícímu se počtu pozitivně testovaných žáků ve škole a na doporučení Krajské hygienické stanice ředitel školy rozhodl, že od čtvrtka 11. 11. 2021 přechází teoretická výuka na distanční formu vzdělávání na dobu...

číst více
Recyklohraní

Recyklohraní

Opět jsme si "recyklohráli"!  Zadaný úkol, který se týkal výpočtu "vodní stopy", vypracovaly žákyně třídy CRO2 (OD).

číst více
Teoretická výuka v distanční formě

Teoretická výuka v distanční formě

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, zvyšujícímu se počtu pozitivně testovaných žáků ve škole a na doporučení Krajské hygienické stanice ředitel školy rozhodl, že od čtvrtka 11. 11. 2021 přechází teoretická výuka na distanční formu vzdělávání na dobu...

číst více
Recyklohraní

Recyklohraní

Opět jsme si "recyklohráli"!  Zadaný úkol, který se týkal výpočtu "vodní stopy", vypracovaly žákyně třídy CRO2 (OD).

číst více
Teoretická výuka v distanční formě

Teoretická výuka v distanční formě

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, zvyšujícímu se počtu pozitivně testovaných žáků ve škole a na doporučení Krajské hygienické stanice ředitel školy rozhodl, že od čtvrtka 11. 11. 2021 přechází teoretická výuka na distanční formu vzdělávání na dobu...

číst více