0 0 0 0 0

Výchovný poradce a metodik prevence

Metodik prevence

Datum 03.09.2019
Mgr. Hana Žabenská Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou: koordinuje tvorbu školních preventivních strategií - Minimálního preventivního programu a kontroluje jeho realizaci koordinuje aktivity prevence metodicky vede pedagogické pracovníky v...
Číst dále

Výchovný poradce

Datum 03.09.2019
Mgr. BcA. Petra Venclíková Výchovný poradce informuje: Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy problémů: Neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva Zdravotní omezení, případné zvýhodnění v různých oblastech vzdělávání (dyslexie apod.) Problémy ...
Číst dále

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3