0 0 0 0 0

Uskutečněné

Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - Gastrocentra

Datum 23.03.2017
Název projektu: Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - Gastrocentra Předkladatel projektu: Moravskoslezský kraj Projekt je spolufinancován z: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Doba realizace projektu: 06/2012 - 1/2013 Udržitelnost...
Číst dále

Žáci s učiteli vyrazí do Londýna

Datum 05.10.2015
Společně za jazyky Evropy, tak se jmenuje projekt, který umožní našim žákům a jejich pedagogům vycestovat do Velké Británie. Jedná se o jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně, kterého se zúčastní 40 žáků a 3 učitelé. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního...
Číst dále

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

Datum 05.06.2015
Název projektu: MVPP - Modernizace výuky přírodovědných předmětů Myšlenkou projektu je modernizovat výuku přírodovědných předmětů individualizací praktických činností žáků, tzv. badatelského vyučování nákupem pomůcek pro počítačem podporované experimenty, dalších didaktických...
Číst dále

Společně za jazyky do Evropy

Datum 05.06.2015
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost   Název projektu: Společně za jazyky do Evropy   Klíčové aktivity: Zahraniční jazykový kurz pro učitele     Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 702 18  Ostrava     ...
Číst dále

Praxe v Německu: práce, zkušenosti i nová přátelství

Datum 07.11.2014
Ve středu 5. listopadu 2014 se studenti naší školy vrátili z třítýdenní praxe, která proběhla v Německu ve městě Chemnitz. Studenti pracovali ve dvou provozovnách, v menze školy a v místní Radniční restauraci. Studenti si kromě spousty fotografií přivezli také zážitky, nové...
Číst dále

Česko-německý fond budoucnosti a program EU Leonardo da Vinci

Datum 21.10.2014
Program podpory odborných praxí je realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Na jeho financování se velkou měrou podílí Česko-německý fond budoucnosti a program EU Leonardo da Vinci. V rámci Programu podpory odborných praxí se účastní 6 žáků z naší...
Číst dále

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb vyslala studenty do Anglie

Datum 21.10.2014
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku již několik let spolupracuje s anglickou firmou ADC College, která se zabývá vzděláváním zahraničních studentů v angličtině a odborných předmětech. Jedná se o projekt Leonardo Mobility LdV, do nějž se v lednu a...
Číst dále

Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - Gastrocentra

Datum 21.10.2014
Název projektu: Multifunkční velkoprostorové odborné učebny - Gastrocentra Předkladatel projektu: Moravskoslezský kraj Partner projektu: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek - Místek, příspěvková organizace Projekt je spolufinancován z: Regionální operační...
Číst dále

Projekt Leonardo da Vinci - mobility

Datum 21.10.2014
Projekt Leonardo da Vinci - Inovace pro odborné vzdělávání CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/134052 Odborné vzdělávání v oboru gastronomie pro pedagogické pracovníky 8 denní stáž - Itálie - PREZENTACE K NÁHLEDNUTÍ   Projekt Leonardo da Vinci - SardinieCZ/12/LLP-LdV/IVT/134007 Učíme se...
Číst dále

Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Datum 21.10.2014
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Doba realizace: listopad 2009 - červen 2012 Realizátor projektu: RENARKON, o.p.s. Partner projektu: RPIC -...
Číst dále

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3