0 0 0 0 0

Aktuální

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum 08.12.2017
Projekt Šablony Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název projektu CZ: Šablony 2017 Anotace projektu:  Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT. Datum zahájení: 1.9.2017 Předpokládané datum ukončení: 31.8.2019 Předpokládaná doba...
Číst dále

Interní mentoring pro učitele SŠ v MSK

Datum 15.06.2017
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/00005559 Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout kolegiální podpory mezi pedagogy středních škol různého zaměření v Moravskoslezském kraji. Kolegiální podpora se dotkne jak osobního, tak i profesního rozvoje pedagogů. Realizací...
Číst dále

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

Datum 23.03.2017
Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů Operační program/Zdroj financování: IROP (výzva č. 33)  Rozpočet projektu (v případě partnerství také částka, která připadá na školu): cca 11 mil. Kč (partner: 2,5 mil. Kč) Obsah/Cíle projektu: modernizace výuky...
Číst dále

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum 23.03.2017
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) ...
Číst dále

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3