0 0 0 0 0

Projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum 08.12.2017
Projekt Šablony Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název projektu CZ: Šablony 2017 Anotace projektu:  Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT. Datum zahájení: 1.9.2017 Předpokládané datum ukončení: 31.8.2019 Předpokládaná doba...
Číst dále

Interní mentoring pro učitele SŠ v MSK

Datum 15.06.2017
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/00005559 Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout kolegiální podpory mezi pedagogy středních škol různého zaměření v Moravskoslezském kraji. Kolegiální podpora se dotkne jak osobního, tak i profesního rozvoje pedagogů. Realizací...
Číst dále

Žáci s učiteli vyrazí do Londýna

Datum 05.10.2015
Společně za jazyky Evropy, tak se jmenuje projekt, který umožní našim žákům a jejich pedagogům vycestovat do Velké Británie. Jedná se o jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně, kterého se zúčastní 40 žáků a 3 učitelé. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního...
Číst dále

Praxe v Německu: práce, zkušenosti i nová přátelství

Datum 07.11.2014
Ve středu 5. listopadu 2014 se studenti naší školy vrátili z třítýdenní praxe, která proběhla v Německu ve městě Chemnitz. Studenti pracovali ve dvou provozovnách, v menze školy a v místní Radniční restauraci. Studenti si kromě spousty fotografií přivezli také zážitky, nové...
Číst dále

Česko-německý fond budoucnosti a program EU Leonardo da Vinci

Datum 21.10.2014
Program podpory odborných praxí je realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Na jeho financování se velkou měrou podílí Česko-německý fond budoucnosti a program EU Leonardo da Vinci. V rámci Programu podpory odborných praxí se účastní 6 žáků z naší...
Číst dále

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb vyslala studenty do Anglie

Datum 21.10.2014
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku již několik let spolupracuje s anglickou firmou ADC College, která se zabývá vzděláváním zahraničních studentů v angličtině a odborných předmětech. Jedná se o projekt Leonardo Mobility LdV, do nějž se v lednu a...
Číst dále

Projekt Leonardo da Vinci - mobility

Datum 21.10.2014
Projekt Leonardo da Vinci - Inovace pro odborné vzdělávání CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/134052 Odborné vzdělávání v oboru gastronomie pro pedagogické pracovníky 8 denní stáž - Itálie - PREZENTACE K NÁHLEDNUTÍ   Projekt Leonardo da Vinci - SardinieCZ/12/LLP-LdV/IVT/134007 Učíme se...
Číst dále

Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Datum 21.10.2014
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Doba realizace: listopad 2009 - červen 2012 Realizátor projektu: RENARKON, o.p.s. Partner projektu: RPIC -...
Číst dále

Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve škole

Datum 21.10.2014
Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve škole Realizátor: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Cíl projektu: Zvýšení odbornosti pedagogů v oblasti prevence rizikových projevů chování s přímým dopadem na žáky....
Číst dále

Projekt Inkubátor Junior

Datum 21.10.2014
Projekt Inkubátor Junior zahájen V říjnu 2010 VŠP, a.s. byl zahájen projekt Inkubátor Junior (registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0020), který je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je zaměřen na zvyšování motivace žáků středních...
Číst dále

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3