0 0 0 0 0

Další vzdělávání dospělých

64-41-L/51 Podnikání

Délka a forma studia: 3 roky studium při zaměstnání, dálkové studium
Nástavbový obor je určen pro: absolventy(tky) jakéhokoliv tříletého učebního oboru
Vstupní předpoklady: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
Poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání
Zdravotní způsobilost: Potvrzení lékařé o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání
 

Možnosti uplatnění absolventa:

Absolventi se orientují po stránce ekonomické v podnikatelské sféře i v základních ekonomických souvislostech. Dále by se měli orientovat na trhu práce, osvojit si ekonomické myšlení, získat vědomosti pro případné samostatné podnikání v oboru.

   
   
   
   
   
Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3