0 0 0 0 0

Školní vzdělávací program

Tříleté obory s výučním listem:

 

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou:

 

Nástavbové studium - denní forma:

 

Nástavbové studium - dálková forma:

Od 1. září 2016 se škola řídí školským zákonem ve znění zákona č. 82/2015 Sb (vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných - § 16 - 19 s účinností od 1. září 2016 a vyhláškou č. 27/2016 Sb. (s účinností od 1. září 2016).

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3