0 0 0 0 0

GDPR Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek,  dále jen škola jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením č. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) informuje, že zpracovává údaje v případech vedení dokumentace školy a činnostech, které vyplývají ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

datové schránky ID DS: avsnuez
emailem: sekretariat@ssgos.cz
poštou: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, p. o., Frýdek, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vnést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí společnost

Jobman s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10

telefon: +420 910 120 377
e-mail: dpo@dpohotline.cz
ID datové schránky: tkyd8fz
Komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha

zastoupená fyzickou osobou: Ing. Michal Merta, MBA

Příloha: Kamerový systém

 

                                     PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing. Paed. IGIP
                                                                             ředitel školy

  • GDPR Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3