0 0 0 0 0

GDPR Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb (dále jen "střední škola"), se sídlem tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00577243 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

  • Osobní údaje střední škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Pokud střední škola zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od střední školy informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným střední školou;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané střední školou jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných střední školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů střední školou;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) střední škole;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

    Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

    Svá práva vůči střední škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců

společnosti I3 Consultants s.r.o.,.,

IČO: 27921344,

se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha.

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Radek Fischer,

e-mail: poverenec.oou@i3c.cz,

telefon: 606 712 204

  • GDPR Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3