0 0 0 0 0

Posílení kapacity el. rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy

Veřejná zakázka „Posílení kapacity elektrických rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy“

Potřebné dokumenty jsou přístupné po otevření odkazu níže:

Písemná výzva k předložení nabídky zde...

A průvodní zpráva zde...

B souhrnná technická zpráva zde...

C1 situační výkres širších vstahů zde...

C 2 - C 3 celkový situační výkres zde...

hlavní razítko zde...

Příloha č.1 ZD - čestné prohlášení zde...

Příloha č. 2 ZD - obchodní podmínky zde...

Razítka zde...

Slepý souhrnný rozpočet stavby zde...

Stavebně konstrukční řešení:

01 technická zpráva zde...

02 návrh členění podhledu zde...

03 řez podhledu zde...

Výkaz výměr podhled zde...

Silnoproudá elektrotechnika:

01 technická zpráva zde...

02 objekt A půdorys 1np. zde...

03 objekt A půdorys 2np. zde...

04 objekt A půdorys 3.np. zde...

05 objekt A půdorys 4.np. zde...

06 objekt D půdorys 1.np. zde...

07 rozvaděč RD 1 zde...

razítka zde...

Tvary použitých svítidel zde...

Výkaz výměr A zde...

Výkaz výměr D zde...

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3