0 0 0 0 0

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

(výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Název projektu CZ: Šablony 2017

Rozpočet:  1 232 176 Kč

Anotace projektu:  Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT.

Předpokládané datum zahájení: 1.9.2017

Předpokládané datum ukončení: 31.8.2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3