0 0 0 0 0

Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi

V úterý 8. listopadu 2016 vyjeli žáci naší školy na exkurzi do Polska. Cílem byl památník holocaustu zřízený v bývalém největším koncentračním a vyhlazovacím táboře nacistického Německa Auschwitz a Auschwitz-Birkenau. Exkurzi zajistila učitelka dějepisu Andrea Šircová a zúčastnilo se jí 43 žáků.

Autobus vyjel z Frýdku-Místku v časných ranních hodinách. Během hodiny a půl dlouhé cesty měli účastníci zájezdu možnost vyposlechnout si od průvodce cestovní kanceláře zajímavé informace nejen o historii Polska týkající se válečných událostí, ale i o současné situaci a životě u našeho severního souseda.

Po příjezdu se žáci rozdělili do dvou skupin. Jednu z nich měla na starost paní učitelka Hana Žabenská a druhou Olga Síbrtová, které žáky během exkurze doprovázely jako pedagogický dohled. Každá skupina také měla svého průvodce. Ti účastníky provedli nejprve po koncentračním táboře Auschwitz, poté se všichni autobusem přemístili do druhé části tábora Auschwitz-Birkenau, kde následovala závěrečná část exkurze.

 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi
 • Navštívili jsme památník holocaustu v Osvětimi

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3