0 0 0 0 0

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů

Operační program/Zdroj financování: IROP (výzva č. 33)

 Rozpočet projektu (v případě partnerství také částka, která připadá na školu): cca 11 mil. Kč (partner: 2,5 mil. Kč)

Obsah/Cíle projektu: modernizace výuky přírodovědných předmětů – budování a modernizace laboratoří a učeben, modernizace a pořízení didaktických pomůcek

Období realizace: 05/2017-10/2018

Rozšíření výše uvedeného projektu /prozatím není schváleno/:

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3