0 0 0 0 0

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)

 

 

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

 

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

 

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

 

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

 

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002531

 

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů na středních školách Moravskoslezského kraje za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na vysokých školách a na regionálním trhu práce.

 

Výstupy projektu

Výstupem projektu je vznik nových a modernizace stávajících odborných učeben a laboratoří přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, biologie), do nichž budou pořízeny modernější přístroje, didaktické pomůcky a vybavení včetně laboratorního nábytku a IT techniky.

 

Partneři projektu

  • Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
  • Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
  • Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

 

Financování projektu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

11 100 888,59

Celkové způsobilé výdaje projektu

11 100 888,59

Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%)

9 990 799,73

Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %)

1 110 088,86

 

Doba fyzické realizace projektu

6/2016–06/2019

 

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3