0 0 0 0 0

Volby do školské rady

10.09.2021

Oznámení o konání volby do školské rady

Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem, schválených usnesením rady kraje č. 15/782 ze dne 27. 4. 2009 s doplňkem č. 1 schváleným usnesením rady kraje č. 89/5549 ze dne 20. 7. 2011, doplňkem č. 2 schváleným usnesením rady kraje č. 103/6671 ze dne 14. 2. 2012 a doplňkem
č. 3 schváleným usnesením rady kraje č. 102/7829 ze dne 7. 6. 2016 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele má mít 6 členů.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Více zde.

  • Volby do školské rady

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3