0 0 0 0 0

Oznámení o konání dovolby do školské rady

01.11.2019

Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem, schválených usnesením rady kraje č. 15/782 ze dne 27. 4. 2009 s doplňkem č. 1 schváleným usnesením rady kraje č. 89/5549 ze dne 20. 7. 2011, doplňkem č. 2 schváleným usnesením rady kraje č. 103/6671 ze dne 14. 2. 2012 a doplňkem č. 3 schváleným usnesením rady kraje č. 102/7829 ze dne 7. 6. 2016 vyhlašuje ředitel školy dovolby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele má mít 6 členů.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

Volba zákonného zástupce zletilého nebo nezletilého žáka (celkem 1 volený kandidát)

  • Kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře se stručnou charakteristikou kandidáta, zejména ve vztahu k práci ve školské radě
    do 15. listopadu 2019 do 13:00 hodin na sekretariátě školy, následně již přihlášky kandidátů nebudou přijímány;
  • kandidátka bude zveřejněna od 16. listopadu 2019 do 5. prosince 2019 ve vestibulu školy a na webových stránkách školy;
  • volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční dne 5. prosince 2019 v budově střední školy na ul. T. G. Masaryka 451 ve Frýdku-Místku v označené volební místnosti od 11:00 hodin do 16:30 hodin;
  • ve volební místnosti se každý volič prokáže průkazem totožnosti, obdrží volební lístek a dle zákona zvolí jednoho kandidáta do školské rady;
  • volba kandidáta se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

 

Frýdek-Místek, 1. listopad 2019

        PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

                                            ředitel školy

  • Oznámení o konání dovolby do školské rady

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3