Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Místek

Aktuality
Všechny aktuality

Tradice SOU ve Frýdku-Místku sahají až do roku 1892, kdy byla založena tzv. Průmyslová škola pokračovací s jedním českým a jedním německým oddělením. Po 2. světové válce sídlila učňovská škola v budově nynější 1. základní školy. Současné střední odborné učiliště bylo dokončeno a otevřeno v roce 1970. ]iž ve své době to byla škola moderní, dobře vybavená vyučovací technikou, tělocvičnou, bazénem, společenským sálem a internátem s kapacitou 60 míst. V minulých letech byla vybudována posilovna, tři učebny výpočetní techniky a modernizován bazén pro výuku plavání.

K nejstarším oborům na SOU patří obor kuchař-číšník, obor prodavač a kadeřník. Pro tyto obory je typická dlouhá tradice, hodně zkušeností, odborně erudovaní učitelé a mistři odborného výcviku a dobrá příprava pro praktický život. Relativně mladšími obory jsou obory aranžér, cukrář a řezník-uzenář, ale i učni těchto oborů se dovedou velmi dobře uplatnit v praxi. Mnoho vyučenců využilo v minulých letech možnosti, které jim škola nabízí, a to zvýšit si kvalifikaci formou večerního studia ukončeného maturitou, což umožňuje případné další studium na vysoké škole.

Právě se nacházíte: SŠGOS > Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Místek
Kontakt

Budova školy

Ředitelka školy:
Mgr. Libuše Plášková


Adresa:
tř. T.G.Masaryka 451
Frýdek-Místek 738 01
Budova SŠ gastronomie, oděvnictví
a služeb na ulici T.G.Masaryka


IČ: 00577243
DIČ: CZ00577243
IZO: 110022289
E-mail: sekretariat@ssgos.cz
Telefon: 558 630 041-3


progeCAD - alternativa AutoCAD ®

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D a 3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 SSGOS SSGOS SSGOS SSGOS